• CSP PAP EXIM
    เหล็ก ราคาเหล็ก ศูนย์จำหน่าย ขายเหล็กทุกชนิด ราคาโรงงาน ขายเหล็ก เหล็กกล้า เหล็กไอบีม ค้าเหล็ก โรงงานเหล็ก จำหน่ายเหล็ก เหล็กรูปพรรณ ท่อเหล็ก เหล็กฉาก เหล็กไอบีม เหล็กไวร์เมซ
  • CSP PAP EXIM
    เหล็ก ราคาเหล็ก ศูนย์จำหน่าย ขายเหล็กทุกชนิด ราคาโรงงาน ขายเหล็ก เหล็กกล้า เหล็กไอบีม ค้าเหล็ก โรงงานเหล็ก จำหน่ายเหล็ก เหล็กรูปพรรณ ท่อเหล็ก เหล็กฉาก เหล็กไอบีม เหล็กไวร์เมซ

Category: ซันวา

วาล์วลูกลอย

ผลิตจากทองเหลืองคุณภาพสูง โดยวิธีการปั๊มร้อนขึ้นรูป ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากประเทศ อิตาลี ก้านลูกลอยมีขนาดใหญ่ ซึ่งสามารถรับแรงดันจากลูกลอยได้ดี ทำให้การปิดวาล์วได้สนิท ลูกบอลผลิตจากเนื้อพลาสติกที่มีความหนาแน่นสูงทำให้ลูกบอลหนา และแข็งแรงซึ่งป้องกันไม่ให้ ลูกบอลเกิดการยุบตัว สินค้าทุกชิ้นผ่านการทดสอบการรั่วซึมก่อนออกจำหน่าย MODEL SIZE จำนวน/กล่อง จำนวน/ลัง PCS/BOX PCS/CARTON FV – 15 1/2″ 20 100 FV – 20 3/4″ 10 80


สปริงเช็ควาล์ว (รูเต็ม)

สปริงเช็ควาล์ว คือวาล์ว ชนิดปิดกั้นน้ำให้ไหลได้ในทางเดียว เหมาะสำหรับระบบปั๊มน้ำ ซึ่งสามารถติดตั้งได้สองทิศทางทั้งแนวตั้งและแนวนอน การทำงานของวาล์วชนิดนี้จะเป็นไปโดยอัตโนมัติ คือน้ำจะไหลผ่านวาล์วได้ในทิศทางที่น้ำไหลเข้า แต่ถ้าหากมีแรงดันของน้ำไหลย้อนกลับลิ้นที่อยู่ภายในจะปิดกั้นทันที สปริงเช็ควาล์วทุกชิ้นผ่านการทดสอบการรั่วซึมและแรงดันน้ำ เพื่อความมั่นใจของผู้ใช้งาน MODEL SIZE จำนวน/กล่อง จำนวน/ลัง PCS/BOX PCS/CARTON SCV 15 FB 1/2″ 20 100 SCV 20 FB 3/4″ 20 100 SCV 25 FB 1″ 10 100 SCV 40 FB 1 1/2″ 4 32 SCV 50 FB 2″ 2 24


สวิงเช็ควาล์ว

ตัวเรือนผลิตจากทองบรอนซ์คุณภาพเยี่ยมที่มีส่วนผสมของทองแดงสูงถึง 85% ตัวฝาปิดตัวเรือนกับ ลิ้นวาล์วผลิตด้วยวิธีการปั๊มร้อนขึ้นรูป (Hot Forging) เทียบเท่ากับผลิตภัณฑ์จากประเทศญึ่ปุ่น ส่วนประกอบทุกชิ้นผลิตจากทองบรอนซ์คุณภาพสูง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสนิมเหล็กตลอดอายุการใช้งาน สวิงเช็ควาล์ว คือ วาล์วชนิดปิดกั้นน้ำให้ไหลได้ในทางเดียว การทำงานของวาล์วชนิดนี้ จะเป็นไปโดยอัตโนมัติ คือ น้ำจะไหลผ่านวาล์วได้ในทิศทางที่น้ำไหลเข้า แต่ถ้าหากมีแรงดันของ น้ำไหลย้อนกลับลิ้นที่อยู่ภายในจะปิดกันทันทีสินค้าทุกตัวผ่านการทดสอบการรั่วซึมและแรงดันน้ำ เพื่อความมั่นใจของผู้ใช้งาน MODEL SIZE จำนวน/กล่อง จำนวน/ลัง PCS/BOX PCS/CARTON CV 15 1/2″ 10 100 CV 20 3/4″ 10 100 CV 25 1″ 10 80 CV 40 1 1/2″ 4 32 CV 50 2″ 2 24


มินิบอลวาล์ว (มม./ผผ./ผม./ผมผ./ผผผ.)

มินิบอลวาล์ว ผลิตจากทองเหลืองคุณภาพสูง โดยวิธีปั๊มร้อนขึ้นรูปซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากประเทศอิตาลีชุบนิเกิ้ลโครเมี่ยมเพิ่มความสวยงามทนทาน ด้ามจับทำจากอลูมิเนียม ทำให้ปลอดสนิมตลอดอายุการใช้งานใช้วัสดุเทฟล่อนคุณภาพสูงในการผลิตแหวนรองรับลูกบอล เพื่อป้องกันการรั่วซึมและเพิ่มความนุ่มนวลในการเปิด-ปิด ลูกบอลในการบังคับทางไหลของน้ำทำจากทองเหลืองคุณภาพสูงซึ่งปราศจากการเกิดสนิม ทำให้การเปิด-ปิดเป็นไปโดยสะดวกไม่เกิดการติดขัด บอลวาล์วทุกชิ้นผ่านการทดสอบการรั่วซึมก่อนนำออกจำหน่าย MODEL SIZE จำนวน/กล่อง จำนวน/ลัง PCS/BOX PCS/CARTON BV 15 FF 1/2″ 20 200 BV 15 MM 1/2″ 20 200 BV 15 MF 1/2″ 20 200 BV 15 MFM 1/2″ 20 200 BV 50 MMM 1/2″ 20 200


บอลวาล์ว (รูเต็ม)

ผลิตจากทองเหลืองคุณภาพสูง โดยวิธีปั๊มร้อนขึ้นรูปซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากประเทศอิตาลีชุบนิเกิ้ลโครเมี่ยมเพิ่มความสวยงามทนทาน ด้ามจับทำจากอลูมิเนียม ทำให้ปลอดสนิมตลอดอายุการใช้งานใช้วัสดุเทฟล่อนคุณภาพสูงในการผลิตแหวนรองรับลูกบอล เพื่อป้องกันการรั่วซึมและเพิ่มความนุ่มนวลในการเปิด-ปิด ลูกบอลในการบังคับทางไหลของน้ำทำจากทองเหลืองคุณภาพสูงซึ่งปราศจากการเกิดสนิม ทำให้การเปิด-ปิดเป็นไปโดยสะดวกไม่เกิดการติดขัด บอลวาล์วทุกชิ้นผ่านการทดสอบการรั่วซึมก่อนนำออกจำหน่าย MODEL SIZE จำนวน/กล่อง จำนวน/ลัง PCS/BOX PCS/CARTON BV 15 FB 1/2″ 10 100 BV 20 FB 3/4″ 10 100 BV 25 FB 1″ 10 80 BV 40 FB 1 1/2″ 4 32 BV 50 FB 2″ 2 20 BV 80 FB 3″ 2 4 BV 100 FB 4″…


มินิก๊อกบอล

มินิก๊อกบอล ตัวก๊อกทำจากทองเหลืองคุณภาพสูง โดยวิธีปั๊มร้อนขึ้นรูป ชุบนิเกิ้ลโครเมียมเพิ่มความสวยงามทนทานใช้วัสดุเทฟล่อนคุณภาพสูงในการผลิตแหวนรองรับลูกบอล ป้องกันการรั่วซึมและเพิ่มความนุ่มนวลในการเปิด-ปิด ลูกบอลในการบังคับทิศทางไหลของน้ำทำจากทองเหลืองคุณภาพสูงซึ่งปราศจากการเกิดสนิมทำให้การเปิด-ปิดเป็นไปได้โดยสะดวก ไม่เกิดการติดขัด ด้ามจับทำจากอลูมิเนียม ทำให้ปลอดสนิมตลอดอายุการใช้งาน ก๊อกบอลทุกชิ้นผ่านการทดสอบการรั่วซึมก่อนออกจำหน่าย MODEL SIZE จำนวน/กล่อง จำนวน/ลัง PCS/BOX PCS/CARTON CK 15 MN 1/2 “ 20 100


ก๊อกบอลสนามล็อคกุญแจ

ก๊อกบอลสนามล็อคกุญแจ ตัวก๊อกทำจากทองเหลืองคุณภาพสูง โดยวิธีปั๊มร้อนขึ้นรูป ชุบนิเกิ้ลโครเมียมเพิ่มความสวยงามทนทานใช้วัสดุเทฟล่อนคุณภาพสูงในการผลิตแหวนรองรับลูกบอล ป้องกันการรั่วซึมและเพิ่มความนุ่มนวลในการเปิด-ปิด ลูกบอลในการบังคับทิศทางไหลของน้ำทำจากทองเหลืองคุณภาพสูงซึ่งปราศจากการเกิดสนิมทำให้การเปิด-ปิดเป็นไปได้โดยสะดวก ไม่เกิดการติดขัด ด้ามจับทำจากอลูมิเนียม ทำให้ปลอดสนิมตลอดอายุการใช้งาน ก๊อกบอลทุกชิ้นผ่านการทดสอบการรั่วซึมก่อนออกจำหน่าย MODEL SIZE จำนวน/กล่อง จำนวน/ลัง PCS/BOX PCS/CARTON CKT 15 L 1/2″ 1 50


ก๊อกบอลสนาม

ก๊อกบอลสนาม ตัวก๊อกทำจากทองเหลืองคุณภาพสูง โดยวิธีการปั๊มร้อนขึ้นรูป ชุบนิเกิ้ลโครเมี่ยมเพิ่มความสวยงาม ทนทาน ใช้วัสดุเทฟล่อนคุณภาพสูงในการผลิตแหวนรองรับลูกบอล ป้องกันการรั่วซึมและเพิ่มความ นุ่มนวลในการเปิด-ปิด ลูกบอลในการบังคับทางไหลของน้ำทำจากทองเหลืองคุณภาพสูงซึ่งปราศจาก การเกิดสนิม ทำให้การเปิด-ปิดเป็นไปโดยสะดวก ไม่เกิดการติดขัด ด้ามจับทำจากอลูมิเนียม ทำให้ ปลอดสนิมตลอดอายุการใช้งาน ก๊อกบอลทุกชิ้นผ่านการทดสอบการรั่วซึมก่อนออกจำหน่าย MODEL SIZE จำนวน/กล่อง จำนวน/ลัง PCS/BOX PCS/CARTON CKT 15 1/2″ 10 100 CKT 20 3/4″ 10 80 CKT 25 1″ 10 40


ก๊อกบอล

ตัวก๊อกทำจากทองเหลืองคุณภาพสูง โดยวิธีปั๊มร้อนขึ้นรูป ชุบนิเกิ้ลโครเมียมเพิ่มความสวยงามทนทานใช้วัสดุเทฟล่อนคุณภาพสูงในการผลิตแหวนรองรับลูกบอล ป้องกันการรั่วซึมและเพิ่มความนุ่มนวลในการเปิด-ปิด ลูกบอลในการบังคับทิศทางไหลของน้ำทำจากทองเหลืองคุณภาพสูงซึ่งปราศจากการเกิดสนิมทำให้การเปิด-ปิดเป็นไปได้โดยสะดวก ไม่เกิดการติดขัด ด้ามจับทำจากอลูมิเนียม ทำให้ปลอดสนิมตลอดอายุการใช้งาน ก๊อกบอลทุกชิ้นผ่านการทดสอบการรั่วซึมก่อนออกจำหน่าย MODEL SIZE จำนวน/กล่อง จำนวน/ลัง PCS/BOX PCS/CARTON CK 15 1/2″ 10 100 CK 20 3/4″ 10 100


ก๊อกบอลแฟนซี

ก๊อกบอลแฟนซี ก๊อกบอลแฟนซี ตัวก๊อกทำจากทองเหลืองคุณภาพสูง โดยวิธีปั๊มร้อนขึ้นรูป ชุบนิเกิ้ลโครเมียมเพิ่มความสวยงามทนทานใช้วัสดุเทฟล่อนคุณภาพสูงในการผลิตแหวนรองรับลูกบอล ป้องกันการรั่วซึมและเพิ่มความนุ่มนวลในการเปิด-ปิด ลูกบอลในการบังคับทิศทางไหลของน้ำทำจากทองเหลืองคุณภาพสูงซึ่งปราศจากการเกิดสนิมทำให้การเปิด-ปิดเป็นไปได้โดยสะดวก ไม่เกิดการติดขัด ด้ามจับทำจากอลูมิเนียม ทำให้ปลอดสนิมตลอดอายุการใช้งาน ก๊อกบอลทุกชิ้นผ่านการทดสอบการรั่วซึมก่อนออกจำหน่าย MODEL SIZE จำนวน/กล่อง จำนวน/ลัง PCS/BOX PCS/CARTON CK 15 FP 1/2″ 10 100 CK 15 FB 1/2″ 10 100 CK 15 FV 1/2″ 10 100 CK 15 FY 1/2″ 10 100 CK 15 FG 1/2″ 10 100