ขนาด น้ำหนัก kg. mm. 1 m. 10 m. 12 m. 6 0.222 2.22 2.66 เหล็กเส้นกลม 9 0.499 4.99 5.99 ROUND BAR 12 0.888 8.88 10.66 SR-24 15 1.387 13.87 16.64 19 2.226 22.26 26.71 25 3.853 38.53 46.24 10 0.617 6.17 7.4 12 0.888 8.88 10.66 เหล็กข้ออ้อย 16 1.578 15.78 18.94 DEFORMED BAR 20 2.466…