เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมโปร่ง (Square tube) คือ การนำเหล็กแผ่นรีดร้อนมาสู่กระบวนการขึ้นรูปและเชื่อมด้วยความถี่สูง สำเร็จเป็นเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมโปร่งโดยมีความยาวมาตรฐาน 6 เมตร โดยเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมแบนนิยมนำมาใช้ในงานโครงสร้างและงานอุตสาหกรรมทั่วไป