สปริงเช็ควาล์ว คือวาล์ว ชนิดปิดกั้นน้ำให้ไหลได้ในทางเดียว เหมาะสำหรับระบบปั๊มน้ำ ซึ่งสามารถติดตั้งได้สองทิศทางทั้งแนวตั้งและแนวนอน การทำงานของวาล์วชนิดนี้จะเป็นไปโดยอัตโนมัติ คือน้ำจะไหลผ่านวาล์วได้ในทิศทางที่น้ำไหลเข้า แต่ถ้าหากมีแรงดันของน้ำไหลย้อนกลับลิ้นที่อยู่ภายในจะปิดกั้นทันที สปริงเช็ควาล์วทุกชิ้นผ่านการทดสอบการรั่วซึมและแรงดันน้ำ เพื่อความมั่นใจของผู้ใช้งาน MODEL SIZE จำนวน/กล่อง จำนวน/ลัง PCS/BOX PCS/CARTON SCV 15 FB 1/2″ 20 100 SCV 20 FB 3/4″ 20 100 SCV 25 FB 1″ 10 100 SCV 40 FB 1 1/2″ 4 32 SCV 50 FB 2″ 2 24